فارسی (Persian)

اعمال مداخلات شرطی‌سازی مبتنی بر ورزش پیش از جراحی (پیش-‌توانبخشی) در بزرگسالانی که به دلیل ابتلا به بیماری شریانی محیطی تحت جراحی اندام تحتانی قرار می‌گیرند

ترکیبی از اندوگرافت پروگزیمال آئورت نزولی به‌علاوه استنت فلزی ساده دیستال (روش PETTICOAT) در مقایسه با ترمیم مرسوم گرافت استنت پروگزیمال آئورت نزولی برای دایسکسیون‌های آئورت نوع B عارضه‌دار شده

درمان با ضدانعقاد برای آمبولی ریوی ساب‌سگمنتال

نقش فلبوتونیک‌ها در مدیریت نارسایی وریدی

استراتژی احیاء با هیپوتانسیون کنترل ‌شده در مقابل نورموتنسیو برای افراد مبتلا به آنوریسم پاره شده آئورت شکمی

پروفیلاکسی اولیه برای ترومبوآمبولی وریدی در بیماران سرطانی که به صورت سرپایی شیمی‌درمانی دریافت می‌کنند

نقش پنتوکسی‌فیلین (pentoxifylline) در مدیریت لنگش متناوب

نقش فلاشینگ (flushing) متناوب با نرمال سالین (کلرید سدیم 0.9%) در برابر فلاشینگ متناوب با هپارین در پیشگیری از انسداد کاتترهای وریدی مرکزی طولانی‌مدت در نوزادان و کودکان

نقش هپارین با وزن مولکولی پائین در پیشگیری از انسداد میکروواسکولار در پیوند مجدد انگشتان

درمان فشرده‌سازی برای درمان سندرم پس از ترومبوز

تاثیر آنژیوپلاستی در مقابل استنت‌گذاری در مدیریت ضایعات شریان ایلیاک

آترکتومی (atherectomy) در مدیریت بیماری شریانی محیطی   

مداخلات برای پیشگیری از وقوع ترومبوآمبولی وریدی در بزرگسالانی که تحت آرتروسکوپی زانو قرار می‌گیرند

بالنئوتراپی (درمان با آب) برای نارسایی مزمن وریدی

بلاکرهای TNF-α برای درمان بیماری كاوازاكی در کودکان

دوزهای مختلف هپارین تجزیه‌نشده برای پیشگیری از ترومبوز شریانی در کودکان تحت کاتتریزاسیون قلبی   

ترمیم آنوریسم بدون علامت شریان پویلیتئال به روش اندوواسکولار در مقابل روش جراحی باز

رواسکولاریزاسیون (بازگشایی مجدد عروق) شریان ایلیاک داخلی در برابر انسداد شریان ایلیاک داخلی برای درمان آنوریسم آئورت-ایلیاک به روش اندوواسکولار

پروفیلاکسی اولیه برای ترومبوآمبولی وریدی در افرادی که تحت آمپوتاسیون ماژور اندام تحتانی قرار می‌گیرند

جراحی لاپاروسکوپی برای ترمیم انتخابی آنوریسم آئورت شکمی

برش عرضی در مقابل برش عمودی کشاله ران برای دسترسی به شریان فمورال   

پانسمان و عوامل موضعی برای زخم‌های شریانی پا

تجویز هپارین با وزن مولکولی پائین برای پیشگیری از ترومبوز مرتبط با کاتترهای ورید مرکزی در کودکان

مداخلات جراحی و دارویی در مدیریت عفونت‌های پیوند آئورت شکمی

تجویز هپارین با وزن مولکولی پائین برای پیشگیری از ترومبوز مرتبط با کاتترهای ورید مرکزی در کودکان

حالت‌های تمرین ورزشی در مدیریت لنگش متناوب