Hrvatski

Amputacija u razini koljena naspram natkoljenične amputacije za vaskularne i nevaskularne velike amputacije donjih ekstremiteta   

Angioplastika naspram stentiranja za liječenje suženja potključne arterije

Ambulantno i bolničko liječenje za akutnu plućnu emboliju

Kortikosteroidi za liječenje Kawasakijeve bolesti u djece

Hibridni popravak u odnosu na konvencionalni otvoreni popravak za aneurizme torakalnog luka aorte

Aterektomija za bolest perifernih arterija

Usporedba transverzalnog i vertikalnog reza za pristup femoralnoj arteriji

Operacijski zahvat za male asimptomatske aneurizme trbušne aorte

Trombolitička terapija za plućnu emboliju

Intervencije za sprječavanje venske tromboembolije nakon artroskopije koljena

Primarna profilaksa venske tromboembolije u ambulantnih onkoloških pacijenata koji primaju kemoterapiju

Angioplastika u usporedbi sa potpornicom u liječenju lezija ilijačnih arterija

Antikoagulacijska terapija za subsegmentalnu plućnu emboliju

Kirurške i nekirurške intervencije u slučajevima infekcija abdominalnih aortnih presadaka

Usporedba trombolitičkih strategija liječenja i standardne antikoagulantne terapije za akutnu duboku vensku trombozu donjih udova

Flebotonici za vensku insuficijenciju

Primarna profilaksa venske tromboembolije kod onkoloških pacijenata koji primaju ambulantno kemoterapiju

Ginkgo biloba za intermitentne klaudikacije

Kompresijske čarape sa stupnjevanim pritiskom u prevenciji duboke venske tromboze

Intervencije za snižavanje homocisteina za periferne arterijske bolesti i premosnice

Injekcijska skleroterapija za proširene vene

Ginkgo biloba za intermitentnu klaudikaciju

Intravaskularna brahiterapija za liječenje perifernih vaskularnih bolesti

Glasovni zapisi: Usporedba ultrazvuka i kompjutorske tomografije (CT) pri otkrivanju endopropuštanja nakon endovaskularnog zahvata liječenja aneurizme abdominalne aorte

Kompresivne čarape u prevenciji duboke venske tromboze   

Antitrombocitni lijekovi kao sredstvo smanjenja rizika u pacijenata s perifernom arterijskom bolesti i grčevima u nogama

Subkutani nefrakcionirani heparin za početnu terapiju venske tromboembolije

Podcast: Kombinirana intermitentna pneumatska kompresija noge i lijekovi za sprječavanje duboke venske tromboze i plućne embolije

Podcast: Nepromjenjiva dnevna doza heparina male molekularne mase u usporedbi s prilagođenom dozom nefrakcioniranog heparina u liječenju krvnih ugrušaka dubokih vena

Podcast: Pentasaharidi u sprječavanju nastanka venskih krvnih ugrušaka

Primarna profilaksa venske tromboembolije kod onkoloških pacijenata koji primaju ambulantno kemoterapiju

Revaskularizacija lijeve potključne arterije u postupku endovaskularnoga popravka torakalne aorte

Antikoagulacijski tretman za subsegmentni plućni embolizam

Zavoji i lokalna terapija za liječenje arterijskog ulkusa na nozi

Transperitonealni u usporedbi s retroperitonealnim pristupom pri izboru liječenja aneurizme abdominalne aorte

Kortikosteroidi za liječenje Kawasakijeve bolesti u djece

Subkutani nefrakcionirani heparin za početnu terapiju venske tromboembolije

Farmakološko liječenje vaskularnih faktora rizika za smanjenje smrtnosti i kardiovaskularnih događaja u bolesnika s aneurizmom abdominalne aorte

Pentoksifilin za ljude s intermitentnom klaudikacijom

Tromboliza za liječenje akutne tromboze dubokih vena

Pentasaharidi za prevenciju venske tromboembolije

Usporedba oživljavanja strategijom kontrolirane hipotenzije i strategijom normotenzije u osoba s rupturom aneurizme abdominalne aorte

Kompresivne čarape za sprječavanje duboke venske tromboze tijekom putovanja avionom

Brahijalni indeks gležnja za dijagnosticiranje bolesti perifernih arterija donjeg ekstremiteta

Intravaskularna brahiterapija za liječenje perifernih vaskularnih bolesti

Angioplastika u usporedbi s ne-kirurškim liječenjem za intermitentnu klaudikaciju

Češnjak za liječenje okluzivne bolesti perifernih arterija

Antikoagulansi (produljenog djelovanja) za sprječavanje venske tromboembolije nastale uslijed totalne zamjene kuka, koljena, ali i oporavka nakon samog prijeloma kuka

Padma 28 u liječenju intermitentne klaudikacije

Blokatori kalcijevih kanala za primarni Raynaudov fenomen

Liječenje Buergerove bolesti lijekovima

Usporedba učinkovitosti liječenja oštećenja ilijačne arterije angioplastikom i stentom