Polskie

Miejscowy domięśniowy przeszczep autologiczny komórek mononuklearnych szpiku kostnego w krytycznym niedokrwieniu kończyn dolnych

Pończochy o stopniowanym ucisku w leczeniu początkowym żylaków u osób bez owrzodzenia żylnego 

Tromboliza, w porównaniu ze standardowym leczeniem przeciwzakrzepowym, w ostrej zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych

Stosowanie pończoch uciskowych w zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich u pasażerów podróżujących samolotem

Rehabilitacyjna terapia ruchowa przed planowaną operacją tętniaka aorty brzusznej

Cilostazol w leczeniu chromania przestankowego

Leki flebotropowe w leczeniu niewydolności żylnej

Leczenie farmakologiczne choroby Buergera

Opatrunki i środki stosowane miejscowo w leczeniu tętniczych owrzodzeń nóg

Różne dawki heparyny niefrakcjonowanej w zapobieganiu zakrzepicy tętniczej u dzieci poddawanych cewnikowaniu serca

Wymiana dożylnego wkłucia obwodowego w sytuacji wskazań klinicznych w porównaniu z wymianą rutynową

Tromboliza w ostrej zakrzepicy żył głębokich

Nadzorowana terapia ruchowa w porównaniu z ćwiczeniami wykonywanymi w domu lub poradami dotyczącymi spacerów w chromaniu przestankowym (Streszczenie prostym językiem)

Prostanoidy w terapii krytycznego niedokrwienia kończyn

Pentasacharydy w leczeniu zakrzepicy żył głębokich

Dożylne podawanie heparyny podczas operacji nagłego pęknięcia tętniaka aorty brzusznej

Ćwiczenia fizyczne jako metoda leczenia przewlekłej niewydolności żylnej bez owrzodzeń

Leki flebotropowe w leczeniu niewydolności żylnej

Czy wymieniać obwodowe wkłucie dożylne standardowo czy dopiero w obecności wskazań klinicznych?

Stosowanie pończoch uciskowych w zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich u pasażerów podróżujących samolotem